PREDA VIETNAM

PREDA VIETNAM

PREDA VIETNAM

PREDA tham gia Vietwater 2017

Vietwater là một hoạt động hàng năm nhằm giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực cấp thoát nước, lọc nước và xử lý nước thải.

Cũng như các lần trước, năm 2017 Preda tiếp tục tham nhằm giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp.

Các khách hàng có sự quan tâm đặc biệt trước sản mới của chúng tôi là bơm màng khí nén Preda, bơm trục vít Rotomac, máy lọc dầu li tâm. Sau triển lãm, đã có những dấu hiệu tích cực trong việc nhận được nhiều yêu cầu báo giá từ khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi
Giới thiệu
Chúng tôi là nhà sản xuất các thiết bị lọc phân tách chất rắn / lỏng được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp và xử lí nước thải. Sản phẩm của Preda được cung cấp trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp lọc, chúng tôi là những nhà chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ khách hàng thực hiện các giải pháp lọc mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Công việc của Preda là một chuỗi các hoạt động tiếp xúc khách hàng, khảo sát nhu cầu, đưa giải pháp cùng cam kết thực hiện, cung cấp sản phẩm và tiếp tục thực hiện các chính sách phục vụ sau bán hàng.
CTY TNHH PREDA VIỆT NAM
CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM CTY TNHH PREDA VIỆT NAM